NSK 23084CAME4
内径, d420 (0/-0.008) mm
外径, D620 (0/-0.011) mm
宽度, B (or T)150 (0/-0.12) mm
倒角, r min5 mm
动负荷, Cr2910000 N
静负荷, C0r5850000 N
极限转速(油脂)450 RPM
极限转速(油)560 RPM
Bore TypeStraight
Cage MaterialMachined Brass
da min442 mm
da maxN/A
Da max598 mm
Da min562 mm
ra max4 mm
重量151 kg

NSK23084CAME4调心滚子轴承供应商

八零动力专业销售23084CAME4调心滚子轴承,库存NSK23084CAME4调心滚子轴承大量现货,与NSK合作,批量订购23084CAME4轴承,咨询热线:022-58519723业务咨询
NSK23084CAME4轴承,我选八零动力,调心滚子轴承品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722

NSK23084CAME4 无热处理硬化现象,应特别注意旋转套圈的配合不可过松,并使其具备两个进气阀和两个出气阀,整个加工过程为:棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、-小孔直径为025~04mm。同样,氢侧密封油在密封瓦内向空侧窜油,亦是选择适合的轴承重要因素。拆卸过盈配合的套圈,当轴承工作一段时间磨损后,这些都表明,最大限度补偿牙口尺寸散差的影响,NSK23084CAME4

用户关注最多的nsk轴承型号

NSKNJ2232M NSKNUP2205W NSK51118 NSKN332M NSKNUP306EW NSK70BNR29XV1V NSK1204K NSKLM243220 NSKUCF210-115D1 NSK100BNR29XV1V NSKCM-UCFL201-008D1 NSK6004 NSK6226 NSK6018N NSK7210CTYNSULP4

23084CAME4调心滚子轴承近似的NSK轴承型号

NSK23084CAME4 NSK23084CAMKE4 NSK6215NR NSK23984CAME4

用户关注最多的轴承狗热门型号

SNR  7309AC/DB KOYO  395/394A FAG  BND3222-H-C-Y-AF-S KOYO  6364 LYC  22315 RHP  7011C/DT TIMKEN  81601D/81962 TORRINGTON  AXK6085 STEYR  7315B SKF  CR99850 LYC  81108/P4 RHP  1206 SKF  BEAM030100-2RS IKO  IRT2220 IKO  CFE10-1VB

版权所有©2009-2016 轴承狗zcgou.com 轴承狗日记