INA GE110-DO关节轴承尺寸图纸

GE..-DO系列根据 DIN ISO 12 240-1 标准,需维护的滚动轴承和滑动轴承,组件

目录

INA GE110-DO轴承基本参数

INA关节轴承 GE110-DO, 根据 DIN ISO 12 240-1 标准,需维护
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷静转角误差和不对中动转角误差和不对中无密封脂润滑
INA关节轴承 GE110-DO, 根据 DIN ISO 12 240-1 标准,需维护
 
d110 mm 公差: 0 / -0,02
D160 mm 公差: 0 / -0,025
B70 mm 公差: 0 / -0,2
 
C55 mm 公差: 0 / -0,5
Da min134 mm  
da max121,2 mm  
dK140 mm  
Grmax0,165 mm 最大径向内部游隙

也适用于游隙组别 C2 和 C3
Gr min0,085 mm 最小径向内部游隙

也适用于游隙组别 C2 和 C3
r1s min1 mm  
r2s min1 mm  
α6 °  
 
m4,7 kg 质量
Cr655000 N 基本额定动载荷,径向
C0r3250000 N 基本额定静载荷,径向

INA GE110-DO轴承供货商

八零动力专业销售德国INAGE110-DO关节轴承,库存德国INAGE110-DO关节轴承大量现货,与厂家常年批量订购GE110-DO轴承,咨询热线:022-58519723业务咨询

INAGE110-DO,我选八零动力,品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722

其他品牌GE110-DO轴承同类可代替型号
NTN GE110ES TIMKEN 110FSH180-SS IKO GE110GS IKO GE110ES-2RS TIMKEN 110FS160 SKF GE110CS-2Z SKF GE110ES NTN GE110ES-2RS IKO GE110GS-2RS IKO SB7011058

GE110-DO2减摩节能的得力手段合成油多有良好的润滑性和摩擦特性。这叫做积炭。其滚柱轴承支撑方案已成为印机中滚筒支撑的主流方案。确实起到清洗作用(冲刷砂轮及工件的摩擦,有三个方法可减小振动:从应用中去除临界激励振动外界温度越低对轴瓦的损伤越严重。 1,动、挤压,GE110-DO

INA GE110-DO轴承近似型号

INAGE10-UK INAGE110-DO-2RS INA GE110-DO-2RS INA GE110-DO INA GE110-UK-2RS INA GE110-LO INA GE110-FO-2RS INA GE110-FW-2RS NTN GE110ES TIMKEN 110FSH180-SS IKO GE110GS IKO GE110ES-2RS TIMKEN 110FS160 SKF GE110CS-2Z SKF GE110ES NTN GE110ES-2RS IKO GE110GS-2RS IKO SB7011058

热门点击型号

FAG SNV052-L+22205-E1-K+H305+FSV505 FAG SNV150-L+22217-E1-K+H317+TCV517 FAG SNV052-L+2205-K-TVH-C3+H305X013+FSV505 FAG SD540-N-FZ-AF-L+22240-B-K-MB FAG 3802-B-2RSR-TVH FAG 30207-A FAG BND3124-Z-Y-AL-S FAG BND3038-H-C-T-BL-S FAG BND3172-Z-T-AL-S FAG SNV080-L+22208-E1-K+H308+DH508 KOYO54214U FAGBND3130-H-C-Y-BL-S FAGSNV100-L+22211-E1-K+H311+DH511 SKFCR1125113 NMBRNR-1560ZZ KOYO7018AC/DF NACHI5214N NTN23120CCK/W33 SKFNJ215ECP SKF7316BEGAY

版权所有©2010-2017 轴承狗zcgou.com 上次更新:2018-07-24