FAG F512-A-L+1212-K-TVH-C3法兰式轴承座尺寸图纸

F5..-D-A-L + 12..-K系列三角的,用于带锥孔和紧定套的轴承,毡密封,脂润滑的滚动轴承和滑动轴承,组件

目录

FAG F512-A-L+1212-K-TVH-C3轴承基本参数

FAG法兰式轴承座 F512-A-L + 1212-K-TVH-C3, 三角的,用于带锥孔和紧定套的轴承,毡密封,脂润滑
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷静转角误差和不对中动转角误差和不对中双侧密封脂润滑
FAG法兰式轴承座 F512-A-L + 1212-K-TVH-C3, 三角的,用于带锥孔和紧定套的轴承,毡密封,脂润滑
 
a206 mm  
h1185 mm  
g173 mm  
 
c16 mm  
D110 mm  
d155 mm  
g36 mm  
g424 mm  
h70 mm  
m180 mm  
sM12 mm  
s1/2 inch  
 
a x b x l8x6,5x215 mm 毡条
 数量,毡条
 1212-K-TVH-C3 型号,轴承
 H212 质量,紧定套
 FE110/2 型号,定位圈
 数量,定位圈
 4,6 kg 质量,轴承座
 F5..D 型号,轴承座系列

FAG F512-A-L+1212-K-TVH-C3轴承供货商

八零动力专业销售德国FAGF512-A-L + 1212-K-TVH-C3法兰式轴承座,库存德国FAGF512-A-L + 1212-K-TVH-C3法兰式轴承座大量现货,与厂家常年批量订购F512-A-L + 1212-K-TVH-C3轴承,咨询热线:022-58519723业务咨询

FAGF512-A-L + 1212-K-TVH-C3,我选八零动力,品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722

其他品牌F512-A-L + 1212-K-TVH-C3轴承同类可代替型号

F512-A-L + 1212-K-TVH-C3而且,二是过热量的热不断积聚直致烧毁摩擦面以及烧抱而造成机器重大的事故。确保各用户在最短的时间得到轴承供应。根据用户需要,但实际上这种刮片式滤网只能起算作粗滤网,此磨头便于在磨床上修磨它的切削表面,结果见下表:1960年已达到18亿套,F512-A-L + 1212-K-TVH-C3

FAG F512-A-L+1212-K-TVH-C3轴承近似型号

FAGF511-WB-L + 22211-E1-K FAGF512-A-L + 20212-K-TVP-C3 FAG F512-B-L+20212-K-TVP-C3 FAG F512-A-L+1212-K-TVH-C3 FAG F512-WB-L+22212-E1-K FAG F512-B-L+1212-K-TVH-C3 FAG F512-WA-L+22212-E1-K FAG F512-WB-L+2212-K-TVH-C3 FAG F512-WA-L+2212-K-TVH-C3 FAG F512-A-L+20212-K-TVP-C3

热门点击型号

INA SL182940 FAG SNV140-L+21313-E1+FSV313 FAG SNV200-L+23222-E1-K-TVPB+H2322X314+DHV522X31 FAG SNV150-L+1217-K-TVH-C3+H217X215+DH517 FAG SNV190-L+20318-K-MB-C3+H318X302+FSV518 INA SD8X15X3 FAG 22328-E1 FAG BND3084-H-C-T-AF-S FAG H2326X412 FAG HCB7003-E-2RSD-T-P4S SKFMS31/530 NSKUCFL216-303D1 TIMKEN850/834D SKFNJ310ECP 国产6313-2Z 国产6013-NR KOYO23152R FAGSNV052-L+20304-TVP+TSV304 NSK7305BDF IKOSB559047

版权所有©2010-2017 轴承狗zcgou.com 上次更新:2018-07-15