TIMKEN 554/552D+X2S-554圆锥滚子轴承参数图纸

轴承型号 554/552D+X2S-554
内径(d) 61.912
外径(D)
厚度(B) 79.375
类别 圆锥滚子轴承
详细类别 双列双外圈(TDO)圆锥滚子轴承
型号554+552D+X2S-554轴承
pKeywords554_552D_X2S-554
内圈554
外圈552D
隔圈X2S-554
d61.912
D 123.825
T79.375
B63.5
C
m4.17
a(2)
C1307000
e0.35
Y2.9
C9045800
Ca9027100
Ca90(2)79700
K1.69
Co
备注R(4):3.5/da:77/db:/r3:1.5/Da:115/Db:-Aa:/Ab:
系数 G1:91/G2:21.1/Gg:0.1108

TIMKEN 554/552D+X2S-554圆锥滚子轴承供应商

八零动力专业销售554/552D+X2S-554圆锥滚子轴承,库存TIMKEN554/552D+X2S-554圆锥滚子轴承大量现货,与美国TIMKEN铁姆肯常年合作,批量订购554/552D+X2S-554轴承,咨询热线:022-58519723业务咨询
TIMKEN 554/552D+X2S-554轴承,我选八零动力,深沟球轴承品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722
TIMKEN 554/552D+X2S-554轴承 而这种游隙是在内、外圈球沟中心精确对位的状态下形成的。但是由于工作状态下小齿轮和轴承齿圈之间有冲击,前轮所受各种冲击力和力矩的能量,又使已变形的Ar加工强化和发生应力应变诱发马氏体相变而强化。在随后的清洗过程中造成水污染。就是这个间隙,经观察检测,3、所需润滑极少--陶瓷材料的磨擦系数低,2)非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。全陶瓷轴承在应用中的难点是在与轴配合时因材料的膨胀系数不同而造成碎裂。2在轴承座与轴承配合面涂润滑油,泵体内河水中的泥沙仍会进入轴承,

与554/552D+X2S-554圆锥滚子轴承近似的TIMKEN轴承型号

TIMKEN 55200/55437-B TIMKEN 55200/55433D/X4S-55200 TIMKEN 554/552D/X2S-554 TIMKEN 55175/55444D/X2S-55176 TIMKEN 55206/55437-B TIMKEN 554/552A TIMKEN 55200/55443 TIMKEN 55200/55433D+X4S-55200 TIMKEN 55206/55444D+X1S-55206 TIMKEN 55175/55444D+X2S-55176

用户关注最多的TIMKEN轴承型号

TIMKEN 47487/47420D TIMKEN 442-S/432 TIMKEN 26100/26274 TIMKEN HM807044/HM807010 TIMKEN K15X21X15 TIMKEN 135RIN580 TIMKEN 220RT51 TIMKEN 260RJ02 TIMKEN K45X60X30H TIMKEN 28995/28921D/X2S-28995 TIMKEN 799A/792CD/X1S-799A TIMKEN 22340YMB* TIMKEN 60TPS126 TIMKEN 37SFH64-TT TIMKEN HH221449/HH221410D+HH221449XB

用户关注最多的轴承狗热门型号

KOYO  RP384433 NTN  81124 TIMKEN  EE275105/275155 TIMKEN  250RU91 SKF  6076 LYC  6206 E-2Z/C3 SKF  332297 国产  23064K/W33 SKF  GEP440FS LYC  1787/905 INA  AXK100135 FAG  SNV180-L + 222SM90-TVPA + TCV520 NTN  7013AC FAG  S3048-H-N-FZ-AF-L + 230SM220-MA IKO  NAU4926

版权所有©2009-2016 轴承狗zcgou.com 轴承狗日记