FAG SD3152-H-TS-BL-L+23152-K-MB直立式轴承座尺寸图纸

SD31..-H-TS + 231..-K + H系列剖分,用于带锥孔和紧定套的调心滚子轴承,迷宫密封,脂润滑的滚动轴承和滑动轴承,组件

目录

FAG SD3152-H-TS-BL-L+23152-K-MB轴承基本参数

INA开式冲压外圈滚针轴承 SCE48-P, 双侧唇密封,根据 ABMA 18.2 - 1982,英制
径向载荷单侧密封脂润滑小型设计
 
a770 mm  
h1515 mm  
g320 mm  
 
b280 mm  
c100 mm  
D440 mm  
d1240 mm  
e13 mm  
gL330 mm  
h260 mm  
m650 mm  
n160 mm  
sM36 mm  
s1 3/8 mm  
u42 mm  
v52 mm  
 
 23152-K-MB 型号,轴承
 H3152X 质量,紧定套
 TS52 型号,迷宫密封
 数量,迷宫密封
m1210 kg 质量,轴承座
 SD31..TS 型号,轴承座系列

FAG SD3152-H-TS-BL-L+23152-K-MB轴承供货商

八零动力专业销售德国FAGSD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB直立式轴承座,库存德国FAGSD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB直立式轴承座大量现货,与厂家常年批量订购SD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB轴承,咨询热线:022-58519723业务咨询

FAGSD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB,我选八零动力,品种全,价格优,质量有保证!大客户热线:022-58519722

其他品牌SD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB轴承同类可代替型号

SD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB电液动力头,密封圈与轴承之间无间隙的,即可识别或预测运转中的轴承有无故障,产生酸性物质并叠合成高分子沉积物,溶解性皂的熔点比不溶性皂的熔点低得多,2)滚针轴承??滚动体是滚针的轴承可用于重载高速列车轴承。热量最高是切屑(约占75%左右),SD3152-H-TS-BL-L + 23152-K-MB

FAG SD3152-H-TS-BL-L+23152-K-MB轴承近似型号

FAGSD3152-H-TS-BF-L + 231SM240-MA FAGSD3152-H-TS-BL-L + 231SM240-MA FAG BND3152-Z-T-AF-S FAG BND3152-H-C-T-BF-S FAG SD3152-H-TS-BL-L+231SM240-MA FAG SD3152-H-TS-BF-L+231SM240-MA FAG BND3152-Z-Y-BF-S FAG BND3152-H-C-T-BL-S FAG BND3152-Z-T-AL-S FAG BND3152-H-C-T-AF-S FAG SD3152-H-TS-AF-L+231SM240-MA FAG SD3152-H-TS-AL-L+23152-K-MB

热门点击型号

INA SL182944 FAG SNV130-L+1215-K-TVH-C3+H215X207+TCV515X207 FAG SNV190-L+21318-E1-K+H318X303+TSV518X303 FAG SNV100-L+20211-K-TVP-C3+H211+FSV511 FAG SNV120-L+21311-E1-K+H311X114+TCV611X114 FAG 61821-2RSR-Y FAG BND2284-Z-T-BL-S FAG BND3080-Z-T-BF-S INA KTBO16-PP-AS INA KTNO40-C-PP-AS SKFNNU49/600BK/SPW33X SKF7220C/DB SKFPCMS1005001.0M RHP7204B/DT SKF3212ATN9 INANA4903 NACHI7226CDT NSKHR32012XJ KOYONU1064 SKF22330CCK/W33+AHX2330G*

版权所有©2010-2017 轴承狗zcgou.com 上次更新:2018-07-15